NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH ABS

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing số (Digital marketing) được tổ chức đào tạo đặc thù theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, định hướng nghề nghiệp rõ ràng; có kiến thức nền tảng về marketing và kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về marketing số; có tư duy sáng tạo, khả năng thực chiến nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề của tổ chức, doanh nghiệp trước những thay đổi nhanh chóng của kinh tế toàn cầu; có năng lực tự chủ và trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập và khả năng học tập suốt đời; đảm nhận được các vị trí chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực marketing tại các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, quốc tế trong môi trường kinh doanh số và có thể tiếp tục tham gia học tập ở các bậc đào tạo cao hơn.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing Số sau khi tốt nghiệp có khả thể đảm nhiệm các công việc sau:

– Chuyên viên marketing số

– Chuyên viên nghiên cứu thị trường

– Chuyên viên chăm sóc khách hàng

– Chuyên viên quan hệ công chúng hoặc phụ trách quảng cáo

– Chuyên viên tổ chức sự kiện

– Đại diện bán hàng

– Trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh

– Trưởng phòng marketing, bán hàng

– Phụ trách các start up về marketing

– CEO start up của chính mình

Khả năng học tập nâng cao trình độ

– Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc học tiếp theo phương thức liên thông ngang.

– Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

Thời gian đào tạo: 3 năm

Khối lượng kiến thức toàn khoá: 137 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh).

CAM KẾT 100% CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

Viện Quản trị và Công nghệ (ABS) đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin để cùng xây dựng hệ sinh thái đào tạo – tuyển dụng, mang lại những giá trị thực tiễn cho cả doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên: Sinh viên được rút ngắn thời gian đào tạo, tập trung vào phát triển các kỹ năng cần thiết và năng lực tự học suốt đời. Doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá đúng năng lực và thái độ của ứng viên.

SINH VIÊN SẼ LÀM VIỆC TẠI ĐÂU?

Chỉ sau 1,5 năm đào tạo thực chiến, sinh viên đủ kiến thức, kỹ năng để ứng tuyển vào các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hiện nay, học viên/sinh viên của chúng tôi đang làm việc tại các doanh nghiệp như: