GIỚI THIỆU VỀ ABS

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ ABS

THỰC HỌC – THỰC HÀNH – THỰC DANH – THỰC NGHIỆP

Viện Quản trị và Công nghệ ABS ra đời với sứ mệnh đáp ứng được song song nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và đảm bảo năng lực làm việc, phát triển sự nghiệp lâu dài của sinh viên. ABS là chương trình hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Thành Đô với doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Các chương trình đào tạo của ABS đều được xây dựng theo hướng ứng dụng cao, chú trọng thực hành và trải nghiệm thực tế cùng định hướng phát triển cá nhân toàn diện. ABS ra đời với sứ mệnh đáp ứng được song song nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và mong muốn được đi làm sớm, đảm bảo đầu ra của sinh viên.

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp tham gia thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo. Sinh viên được học tập trong môi trường doanh nghiệp, được tiếp cận với các công nghệ mới nhất, được làm dự án thật ngay từ năm 1, thực tập và hưởng lương từ năm 2.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CHẤT LƯỢNG
Đội ngũ giảng viên không chỉ là các nhà khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ mà còn có các chuyên gia đang làm việc tại doanh nghiệp trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng sinh viên.